I Vårt Land har vi lang tradisjon for å skrive godt om familierelasjoner og samliv. Den tradisjonen tror vi det har noe for seg å fortsette. Nå starter vi opp en ny spalte, Samlivspanelet.