Mannen min og jeg har hatt det vanskelig i mange år.