Fredag fortalte klinikksjef ved Oslo Universitetssykehus, Olav Røise, om utfordringene han møtte i lovverket under vurderingen av hvorvidt russiske Adam Dzortov skulle få ryggoperasjon.