En ny undersøkelse viser at nesten fire av ti abortsøkende kvinner brukte prevensjon da de ble gravide.