Omstillingen fra å satse tungt på olje og gass til å få fart på fornybar energi står stille i Norge, mener Vegard Laukhammer. Han har jobbet med å utvikle fornybar energi i ti år. Nå tar han og forskningsinstituttet han jobber i, Christian Michelsen Research, initiativ til det de håper blir et nytt grønt lokomotiv. Arbeidstittelen på selskapet er Greenstat.