Teologisk faktultet (TF) lyser nå ut en førsteamanuensisstilling i islamsk teologi. På sikt er håpet å bygge opp et bredere tilbud i islamske studier.