Hareide representerer no Akershus KrF, men flagga heim til Hordaland etter at ei rekkje lokallagsleiarar ynskte han tilbake framfor stortingsvalet neste år.