Soknerådet meiner at det på grunn av den muslimske tradisjonen med at gravene skal vende mot Mekka vil vere ein idé at det i størst mogeleg grad vert laga eigne regionale muslimske gravplassar. «Ynskjet om gravlegging i ein annan retning enn dei andre gravene kan lett føra til ein lite effektiv bruk av gravplassarealet dersom slike graver vert lagt innimellom graver med anna orientering», heiter det i høyringsfråsegna frå soknerådet om den nye gravferdslova.
Vårt Land skreiv tidlegare i dag at det ikkje er plass til muslimar på gravplassane i Balestrand, slik det gjekk fram av Sogn Avis. Dette vert tilbakevist på Balestrand sokneråd sine heimesider der dei tilbakeviser at det ikkje er plass for muslimar på gravplassane. «Det er no viktig for soknerådet å få fram at ALLE innbyggjarar i Balestrand kommune har lik rett til gravlegging på ein av kyrkjegardane i kommunen», heiter det på nettsida.