Reklameforbudet skal gjelde dersom reklamene appellerer til barn. Det kommer fram i en høringsuttalelse som nylig er offentliggjort, skriver VG.