Kvart år utdannar svenske høgskular nesten 4.000 nye sjukepleiarar. Kvart år søkjer opp mot halvparten av desse om norsk godkjenning av utdanninga for å få jobbe i Norge.