– Det er ikke først og fremst alder, men svakhet og hjelpeløshet folk synes er vanskelig, sier Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri.