Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger og Tromsø vil ta imot flere syke syriske flyktninger. Bergen og Trondheim har sendt brev til regjeringen om at avslaget til syke syrere fra i 
sommer må gjøres om.