Onsdag lanserte Helsedirektoratet en nasjonal informasjonskampanje om demens, inkludert en undersøkelse fra Opinion Perduco som kartlegger holdninger og utbredelse. Der framgår det at 77 prosent av de spurte mener at det er for lite åpenhet om demens, og 74 prosent mener det er vanskelig å snakke om demenssymptomer med den det gjelder. En hovedårsak er at det er knyttet mye skam til demens, til tross for at det rammer over 70.000 personer i Norge i dag.