I løpet av sommeren har flere av de store aksjeeierne i Verdibanken solgt sine andeler, og nye investorer har kjøpt seg inn. Hvem som nå er ute, og hvem som har kommet inn, er foreløpig ikke offentliggjort. Blant de nye eierne skal det være en større bank, et aksjefond, et pensjonsfond og flere private investorer. I innkallelsen til ekstraordinær generalforsamling 12. august beskrives endringene som «relativt betydelige».