«Det er tydelig for banken at det beste hadde vært ikke å gå inn i de nevnte selskapene i det hele tatt, og vi skal nå evaluere saken og lære av den. Sentrale personer i bankens ledelse og styrende organer har også investert i Carat privat, og det er naturligvis ikke heldig at det oppstår tvil omkring habilitet. I tillegg er det nødvendig å se på bankens beslutningsprosesser og investeringspolicy, slik at vi unngår at denne situasjonen oppstår igjen.»