Taliban, al-Qaida, Boko Haram, al-Shabab. Verda har ei rekkje terrorrørsler som er tufta på radikal islamisme – og som har pengar på bok; pengar dei brukar på å spreie dødelege bodskapar.