Med tydelig flertall stemte Venstre for at uniformer som «representerer statens livssynsmonopol skal være livssynsnøytrale».