– Vi kommer til å fortsette sonderingene i morgen fordi vi skal komme med konklusjonene fra disse møtene. Vi har diskutert politikk og hvilke saker det er viktig for Venstre å få gjennomslag for. Det vil danne utgangspunktet for de videre sonderingene, sa Grande.