– Det er ofte personer med spesielle oppfatninger som starter slike partier. Noen få vil alltid slutte seg til disse, men det blir vanskelig med demokratiske drøftinger når partiet kun baserer seg på enkeltpersoners åndelige visjoner, sier tidligere redaktør i Dagen, Johannes Kleppa.