Hadde Vårt Lands gallup fra den siste uken i oktober vært valg, ville ikke Norge hatt noen Solberg-regjering.