– Vårt forbruk er ikke bærekraftig. Vi kan ikke basere oss på massiv import av forbruksgoder der miljøkostnadene langt på vei betales av mennesker i andre land, sier professor Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo.