Samfunn

I rapporten foreslår ekspertgruppa et nytt kriterium for utelukking og observasjon av selskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU) – også kjent som oljefondet.

– Selskaper kan utelukkes fra fondets investeringsunivers dersom det er en uakseptabel risiko for at selskapet bidrar til eller er ansvarlig for «acts or omissions that, on an aggregate company level, are severly harmful to the climate», heter det.

Det bør være en høy terskel for utelukkelse, i samsvar med terskelen som er etablert for utelukkelse etter andre kriterier, og avgjørelsene skal tas av etikkrådet, mener ekspertene.

– Kull- og petroleumsselskapenes energiproduksjon, energibruk eller karbonutslipp kan ikke sies å være i strid med alminnelige etiske normer. Produsentene er del av et integrert system – vanskelig å se at de er mer uetiske enn konsumentene.», skriver ekspertgruppa.