Adopsjonsutvalget overleverte tirsdag forslag til ny adopsjonslov til statsråd Solveig Horne (Frp).