Samfunn

– Det nasjonale kompromisset i Norge er jo det som står i dagens regjeringserklæring: Vi skal ha et høyt nivå på vår bistand, sier utenriksminister Børge Brende.

I gårsdagens Vårt Land forslo Aps Anniken Huitfeldt, leder av Utenrikskomiteen på Stortinget, et historisk forlik om bistandsmidlene. Hun ønsket tverrpolitisk samling om at 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) skal gå til utviklingshjelp.

Huitfeldt ville ha slutt på det årlige budsjettspillet om prosentsatsen – og utfordret Brende til samling om bistandsnivået i en debatt under Arendalsuka.

LES MER: Anniken Huitfeldt foreslår historisk forlik om bistand