Over 6.000 ansatte i barnehagene jobber som barnehagelærere uten å ha utdanningen som kreves.