Unge Høyre ville demonstrere for legers mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, men nektes av 8. mars-komiteen. Ungdomsorganisasjonen svarer med å boikotte kvinnetoget.