Samfunn

– Mange unge opplever ensomhet, sier president i Røde Kors, Svein Mollekleiv.

Sammen med VG har Røde Kors opprettet «Julesentralen» på nett, der de som ønsker å besøke noen i julen, eller ønsker å ha besøk, kan registrere seg.

Unge overrepresentert. Svært mange av dem som ikke vil sitte alene i høytiden er unge mennesker. Ensomhet og julefeiring har de siste ukene fått mye oppmerksomhet. Det hele startet da 88 år gamle Reidun Orest rykket inn denne annonsen i Aften 22. november: «Ensom enke u/ familie ønsker noen å være sammen med på julaften. Betaler godt»

– Det er flere unge som gir uttrykk for ensomhet enn blant resten av befolkningen, sier Mollekleiv.