– Mange unge opplever ensomhet, sier president i Røde Kors, Svein Mollekleiv.