Fylkesmannen i Troms slår fast at det er ulovlig å skille gutter og jenter i gym og svømming ved Borgtun skole i Tromsø.