STOCKHOLM, SVERIGE: En av toppene i Stockholms-politikeren, Roger Mogert, tar selv del i den storstilte dugnaden for å få folk i gamle kjernedistrikter til å stemme på dem.