En samlet miljøbevegelse slakter regjeringens ambisjoner i oljemeldingen. Norges olje- og klimaambisjoner henger ikke sammen, er omkvedet.