Trondheim har allerede innført meldeplikt for tiggere, men Trondheim Arbeiderparti ønsker ikke å forby tigging. Det er imidlertid en løsning Oslo Arbeiderparti har gått inn for.