Vel 200 flyktninger som Norge har gitt opphold er holdt tilbake i Tyrkia siden oktober.