Samfunn

Mandag morgen viste Opptellingen etter TV-aksjonen at det var kommet inn vel 200 millioner kroner til Amnesty International.

Ifølge oversikten på aksjonens nettsider har hver innbygger på Svalbard gitt hele 448,79 kroner. Så følger Utsira i Rogaland, en annen gjenganger på lister som dette, med 243,37 kroner. Deretter kommer Træna i Nordland, Bokn i Rogaland og Hasvik i Finnmark

Sogn og Fjordane beste fylke. Blant fylkene er det Sogn og Fjordane som topper, foran Rogaland og Aust-Agder.

Blant Norges ti største byer er Stavanger den mest gavmilde per innbygger med 51,98 kroner, fulgt av Sandnes og Trondheim med henholdsvis 46 og 44 kroner.