Mens aldersgruppene over 50 drikker oftere og mer alkohol, er det ungdom som drikker mindre og gjør at alkoholforbruket samlet går ned.