1. Hvor ser du løsninger eller utviklingstendenser som gir håp om at verden klarer togradersmålet?