Våren er eksamenstid, men ikke alle elever får høye karakterer ved å lese og forberede seg godt først. Det finnes ingen nasjonal oversikt som viser omfanget av fuskingen, men hvert år kommer nye meldinger om juks frem i mediene. Det er bare en måned siden Aftenposten skrev at juks er et økende problem ved flere skoler.