– Ved akutte naturkatastrofer står folk nærmest i kø for å hjelpe. Denne gangen er det nesten ingen, sier Benedicte Giæver leder for beredskapsavdelingen til Flyktninghjelpen – NORCAP.