Samfunn

Hvert år koster trafikkulykker samfunnet 28 milliarder kroner, viser tall fra Transportøkonomisk institutt (Tøi). Samtidig viser forsøk fra Sverige at midtrekkverk reduserer antall ulykker drastisk.

Forsøk har vist at antall drepte gikk ned med 80 prosent. Antall alvorlig skadde gikk ned med 40 prosent, sier forskningsleder Rune Elvik ved avdeling for sikkerhet og miljø ved Tøi.

Instituttet har beregnet hvor mye trafikkdrepte og skadde koster samfunnet.

* En drept 23,3 millioner kroner