Hvert år koster trafikkulykker samfunnet 28 milliarder kroner, viser tall fra Transportøkonomisk institutt (Tøi). Samtidig viser forsøk fra Sverige at midtrekkverk reduserer antall ulykker drastisk.