Onsdag offentliggjorde Stortingets finanskomité innstillingen om forvaltningen av Oljefondet, Statens pensjonsfond utland (SPU). Der sier komiteens flertall at Oljefondet «ikke bør være et instrument for risikable investeringer i utviklede land», og at det er bedre å gjøre slike investeringer gjennom Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) eller lignende.