Samfunn

Onsdag offentliggjorde Stortingets finanskomité innstillingen om forvaltningen av Oljefondet, Statens pensjonsfond utland (SPU). Der sier komiteens flertall at Oljefondet «ikke bør være et instrument for risikable investeringer i utviklede land», og at det er bedre å gjøre slike investeringer gjennom Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) eller lignende.

– Dette er et løftebrudd fra regjeringen, sier Wenche Fone, leder for utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp.

Hun viser til at regjeringen i sin regjeringserklæring sier at den vil: «... opprette et investeringsprogram innen SPU, med samme krav til andre investeringer i SPU, med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og fremvoksende markeder».

– Det er temmelig paradoksalt at det er SV som går inn for å redde regjeringens eget løfte, sier Fone.