Seks år etter at Bjarte Baasland tapte over 60 millioner kroner på nettgambling, preger etterspillet domstolene. To ganger i mai må Høyesterett bestemme om erstatningskravene hører hjemme i norsk rett.