Andelen som bruker internett i løpet av en dag, har økt mye de seinere åra, det gjelder også det siste året, ifølge tall fra norsk mediebarometer fra Statistisk sentralbyrå (SSB).