I en spørreundersøkelse Respons har utført for Aftenposten sier to av tre spurte at de er positive til innføring av forbud mot tigging i sin kommune.