Sikkerhetsarbeidet til både Jernbaneverket og NSB får sterk kritikk i to ferske tilsynsrapporter fra Statens jernbanetilsyn.