Fra februar til juni fjor gjennomførte revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO en granskning på oppdrag for styret i Stiftelsen Betanien Bergen (SBB). Styret ville ha en ekstern vurdering av hva som ble gjort da Are Blomhoffs underslag kom for en dag.