Michigan, 4. juli. 2011: Krigsveteranen Ernest Sims ber forbipasserende på gaten i byen Grand Rapids om en slant til bussen hjem. Istedenfor å komme hjem, havner Sims i kasjotten. Han har brutt den lokale loven mot tigging, og blir idømt en bot på 100 dollar, 
eller to dager i fengsel.