I løpet av første halvår av 2006 mottok politiet 112 anmeldelser av familievold. I første halvår i år var antall anmeldelser steget til 1.320, ifølge magasinet Politiforum. Det er mer enn en ti ganger så mange. Det som tidligere var mørketall, får nå se dagens lys gjennom å bli politisaker, ifølge Einar Skarpeid, familievoldkoordinator i Agder politidistrikt.