Samfunn

– Nå er det viktig ikke å stigmatisere eller generalisere, slik noen gjorde i tiden rett etter terrorangrepene 22. juli. Vi vet ikke nok om hvem som står bak det planlagte angrepet. Jeg håper PST fortest mulig får tak i de som står bak, slik at vi kan føle oss trygge igjen, sier han.

– Ingen link til islam. Ejaz tror nordmenn flest er såpass oppegående at de ikke sidestiller ekstreme islamister med norske muslimer.

– Jeg tror folk har lært av 22. juli. Uansett om de som står bak trusselen er muslimer, har de ingen link til islam eller oss. Terror har ingen religion, sier han.

LES OGSÅ: Ser muslimhatet blusse opp