I mellomtiden innkaller sykehusene de døde til både operasjoner og undersøkelser, til sammen 35.000 i året.