Verken Utdanningsdirektoratet nasjonalt, eller Utdanningsetaten i Oslo har oversikt: Hva gjør skolene når religion kommer i veien for felles svømmeundervisning for gutter og jenter?