Henning Brath er ein av Norges fremste ekspertar på stiftingar og stiftingslova. Advokaten ønskjer ikkje å kommentere Betanien-saka, men på generelt grunnlag seier han dette: